Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu, Gra縴ny 13/15; 02-548 Warszawa, tel.(22) 628-05-38, fax (22) 440-82-74
 
 
Federacja Zarz眃 Komisja rewizyjna Statut
Wsp蟪zawodnictwo
Szkolenie
Zwi眤ki
Komunikaty i druki
Linki
Kontakt
Zam體ienia
Publiczne
Zesp蟪 Sportu
Warszawskiego

Program szkolenia i wsp蟪zawodnictwa
sportowego m硂dzie縴 uzdolnionej
w 2012 rokuXVII Og髄nopolska Olimpiada
M硂dzie縴 w Sportach Letnich
Mazowsze 2011XVIII Og髄nopolska Olimpiada
M硂dzie縴 w Sportach Zimowych
眘k 2012

Aktualno渃i


:: 10.09.2012 ::

List otwarty trener贸w wojew贸dztwa mazowieckiego

Warszawa, dn. 10.09.2012 Trenerzy koordynatorzy - szkoleniowcy kadr wojew贸dzkich Mazowsza List otwarty trener贸w wojew贸dztwa mazowieckiego Na temat realizacji zada帽 szkolenia sportowego w wojew...
dalej

:: 19.06.2012 ::

Z Pogoni na ME w la

Dwoje reprezentant贸w Pogoni Siedlce znalaz鲁o si锚 w sk鲁adzie reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, kt贸re odb锚d鹿 si锚 w Helsinkach. Biegaczka Lidia Chojecka i skoczek w dal Tomasz Jaszczuk po ...
JUK
dalej

:: 19.06.2012 ::

Ci锚驴arowy Memoria鲁 w Siedlcach

W najbli驴sz鹿 sobot锚 23 czerwca br. odb锚dzie si锚 w Siedlcach Mi锚dzynarodowy Turniej im. Eugeniusza Bryzka w podnoszeniu ci锚驴ar贸w. Sprawnie dzia鲁a Komitet Organizacyjny, kt贸remu przewodniczy Tadeusz Remiszewski. W...
JUK
dalej

:: 09.05.2012 ::

Spotkanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki

W dniu 10.5.2012 roku odb锚dzie si锚 rozmowa przedstawicielami Warszawsko Mazowieckiej Federacji Sportu w osobach Prezes Robert Pietrzak i Dyrektor Piotr 艗liwi帽ski w Ministerstwie Sportu i Turystyki z Podsekretarzem Sta...
JUK
dalej

:: 27.04.2012 ::

Specjalne spotkanie

W zwi鹿zku z rozwi鹿zaniem umowy przez Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy i podj锚tymi dzia鲁aniami tego Biura, w dniu 08 maja br. (wtorek) o godz. 13 odb锚dzie si锚 specjalne spotkanie z dyrekcj鹿 Warszawsko-Mazo...
AG
dalej

:: 26.04.2012 ::

O艙wiadczenie Zarz鹿du Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu

Zarz鹿d o艙wiadcza, 驴e realizuje uchwa鲁锚 ( za鲁鹿cznik nr 1) przyj锚t鹿 przez Nadzwyczajne Walne Zebranie zwo鲁ane w dniu 12 kwietnia 2012 r. W wyniku tego w dniu 17 kwietnia 2012 r. zosta鲁a przes鲁ana informacja dot. spr...
dalej

:: 26.04.2012 ::

Uchwa鲁a Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegat贸w W- MFS

Uchwa鲁a Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegat贸w Warszawsko - Mazowieckiej Federacji Sportu z dnia 12 kwietnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegat贸w Warszawsko - Mazowieckiej Federacji Sportu przyjmuje ...
dalej


TOP 5 Imprez Sportowych.